Category: ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ระบบรับตรง) ปีการศึกษา 2563 (สมัครพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษ …

Continue reading

สมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะด …

Continue reading

Continue reading

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมแล …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK :&nbs …

Continue reading